Denna begränsade garanti ger Er särskilda juridiska rättigheter. Nationell lagstiftning kan ge Er andra rättigheter som inte påverkas av denna garanti.————————————————————————————————————————————————–SanDisk kan inte hållas ansvarigt om någon Pr… Read More